Всяка държава членка на ЕС е била принудена да предприеме спешни реформи на своите социални системи заради пандемията с COVID-19. Това показва ново изследване, което подчертава необходимостта от постоянни подобрения на социалните системи, съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите, цитирани от КНСБ.

Проучването е на Европейския синдикален институт и е фокусирано върху социалната защита по време на пандемията. То е установило, че 24 от 27 държави членки са увеличили стойността, продължителността или условията за допустимост на обезщетенията за безработица или подкрепа на доходите.

Близо 130 милиона случая на COVID-19 и 2,829 милиона починали от началото на пандемията

20 страни от ЕС са променили условията, свързани с изплащането на обезщетения заради болест и родителски отпуск, като най-често става въпрос за намаляване на времето, което се чака за получаването им. Тази внезапна здравна криза подчерта острите пропуски в системите за социална защита, е един от изводите в изследването, посочват от ЕКП.

Данните показват кои държави не са направили реформи в следните социални политики: обезщетения за безработица - Хърватия, Унгария, Малта; подкрепа за доходи - Унгария, Малта, Швеция; обезщетения за болнични - Кипър, Чехия, Гърция, Испания, Хърватия, Ирландия, Полша; родителски отпуск - Дания, Естония, Хърватия, Унгария, Ирландия, Латвия, Холандия. "Въпреки че реформите, направени по време на кризата, са положителни, те бяха временни мерки, някои от които вече приключиха. Те също така са в полза на онези работници, които вече са имали достъп до системата за социална защита и отново оставят самонаетите и работниците с т.нар. нестандартна заетост в голяма степен без подкрепа", коментират от ЕКП.

В последните две категории попада всеки четвърти от десет работници.

"Европейските системи за социално подпомагане изоставаха от темповете на промени в икономиката в продължение на десетилетия и ковид кризата показа огромните пропуски. Спешните мерки показаха, че е възможна промяна. Правителствата подобриха социалната защита по време на пандемията и сега могат да направят тези промени постоянни и разширени за всички работници, включително самонаетите и тези с нестандартна заетост", коментира конфедералният секретар на ЕКП Лийна Кар.