Преките чужди инвестиции в страната за цялата 2020 г. са в размер на 561,7 млн. евро, като намаляват с 576,8 млн. евро (-50,7%) спрямо предходната година, когато бяха 1,138 млрд. евро. Само през декември обаче, повече чуждестранни капитали са излезли от страната, отколкото са влезли. През декември нетните чужди инвестиции са отрицателни и възлизат на минус 261,8 млн. евро, обявиха от БНБ. Кои са възможните за причини за случващото се? Коментар за  novini.bg на финансовия експерт Румен Гълъбинов.

Проблеми на бизнес климата в България са бюрокрация и корупция свързана с олигархичния модел.
А фирмите най-вече се оплакват от рекета на държавната власт и администрация.
Инвеститорите остават загрижени за върховенството на закона в България.
Наред с ендемичната корупция, инвеститорите цитират и други проблеми, възпрепятстващи инвестициите, включително трудности при получаването на необходимите разрешителни, непредсказуемост, поради чести регулаторни и законодателни промени.
България продължава да се разглежда от много инвеститори като привлекателна дестинация за инвестиции с ниски разходи, с правителствени стимули за нови инвестиции.
Страната предлага част от най-евтината работна ръка в Европейския съюз (ЕС) и ниски и фиксирани корпоративни данъци и данъци върху доходите.
България обаче има най-ниската производителност на труда в ЕС, а в средносрочен план производителността е допълнително изложена на риск поради бързо свиващото се население.

Особено негативно се оценява капацитетът на страната ни да привлича и задържа инвестиции и инвеститори.

Българската икономика продължава да е част от ЕС, като предимно суровинен и компонентен доставчик, но с малко иновации и инвестиции.
България продължава да разчита на ограничен брой от фактори за конкурентоспособност, като това са основно ниска цена на труда и ниски преки данъци.
Притеснителен е фактът, че вече години наред поддържаме ниско ниво на образованието, а имаме достъп до финансови ресурси.
Роля върху ниската конкурентоспособност на България оказва и ниското ниво на доверие в институциите.
Това води до възпрепятстване на бизнес развитието и икономическия растеж.
България е на 69-то място от 180 държави в Индекса за възприемане на корупцията на Transparency International за 2020 г., което е най-лошото в ЕС.
България е на 56-о място в Индекса на човешкото развитие на ООН за 2020 г., най-ниският резултат сред страните от ЕС.