С мулета и катъри става снабдяването със стоки от пъвна необходимост на хижи и планински заслони в района на Седемте рилски езера, поради труднодостъпните места, на които са построени тези обекти.

Набавянето на продукти става безотказно през пролет, лято, есен и зима благодарение на малките обози от катъри и мулета по планински пътеки и чукари, където моторизираната техника е безсилна.